Slik lages en støpejernsovn – steg for steg ⋆ Gabrielsen Støpejernsovner
Fremgangsmåten er ganske lik som for 150 år siden. Men noen viktige forbedringer er gjort. Her får du prosessen steg for steg.
22177
post-template-default,single,single-post,postid-22177,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.7,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive
Slik lages en støpejernsovn

Slik lages en støpejernsovn – steg for steg

Fremgangsmåten skiller seg ikke så mye fra måten de laget ovnene på for 150 år siden. Derimot brukes det enkelte teknikker som gjør at arbeidet går raskere – og ovnene blir enda bedre. Her får du prosessen steg for steg.

Tidligere ble støpejernsovnene støpt for hånd, og de vakre detaljene ble hogd ut i trestykker. Et krevende arbeid, og kvaliteten ble ofte så som så. I dag er det maskiner som tar seg av støpingen. Dette sikrer at alle delene blir like og at de holder samme høye kvalitet. 

Ingen maskin kan måle seg med en håndverkers stødige og omsorgsfulle hender. Hos vår leverandør, Josef Davidssons, tar mennesker over arbeidet etter at maskinene har gjort sitt. Prosessen starter dessuten med et menneskes hånd, ved tegnebordet.

Utforming av tegninger

Første steg er å utforme tegninger av ovnen. Som oftest skjer dette hos ovnsprodusenten. Med årene har det blitt tegnet en rekke modeller, og de fleste moderne støpejernsovnene er en hybrid av de fremste ovnene fra tidligere tider.

Dagens ovner er med andre ord optimaliserte varianter av de originale.  

Tegninger av en støpejernsovns deler.

En viktig del av denne optimaliseringen har vært å redusere produksjonstiden. Det gjør man allerede på tegnestadiet, takket være dagens 3D-teknikk. Med denne teknologien har man mulighet til å teste delene før de faktisk produseres.

Presisjonsnivået er høyt, og dette resulterer i ovner med høyere kvalitet. 

Tegningene kvalitetssikres

Etter at idéene er skissert, blir tegningene sendt til modellprodusenten, som går gjennom tegningene og påser at det faktisk er mulig å produsere ovnen.

På dette stadiet kan det skje en del små, praktiske tilpasninger.

Modellene lages

Deretter er ovnene klare for produksjon. Jo mer nøyaktige tegninger, dess mer nøyaktige blir modellene, som lages i aluminium. Og jo bedre disse modellene er, desto raskere går prosessen etterpå. 

Med denne nye teknikken har man altså redusert antallet arbeidstimer betraktelig. 

Prototyper produseres 

Neste steg er å utvikle prototyper – som regel 5-10 biter av hver del. Målet med dette er å avdekke og rette eventuelle feil før man går i gang med å produsere delene i full størrelse. 

Prototype av en Idun no. 1.

Når alt er kontrollert og i orden, settes serieproduksjonen i gang. Samtlige deler blir så levert tilbake til ovnsprodusenten.

Monteringen starter

Når en velfungerende modell er utviklet, går prosessen videre raskt. Monteringsarbeidet starter ved at ovnens skjelett blir satt sammen.

Etter det er det kun 1,5 til 2 timer igjen til ovnen kan pakkes inn.

Delene slipes

Enkeltdelene til ovnene kommer tilbake fra støperiet med en fin, høy finish, men de har skarpe kanter som må slipes ned. Her benytter man blant annet vinkelslipere for å runde av kantene. 

Støpejernsovnene slipes.

Dessuten gjør man små justeringer på lukene slik at de fungerer optimalt og henger rett. 

Delene lakkeres

Etter sliping er det på tide med lakkering. Alle utvendige deler blir lakkert i en svart, varmebestandig farge. Enkelte farger herdes med varmen, og da oser det malingslukt under de første fyringene. Det vil man helst unngå. 

Derfor bruker man som regel en to-komponentsfarge som herder når den tørker.

Sluttmonteringen

Det siste steget å montere ovnen. Luker, håndtak og glass blir satt på plass og kontrollert. De siste medfølgende delene blir lagt ved, for eksempel ovnskrok og bakplate. 

Så gjenstår det bare å frakte ovnen til sitt nye hjem – der den forhåpentligvis vil spre varme i mange, mange år fremover. 

Kilde: https://josefdavidssons.se/sa-byggs-en-modern-vedspis-i-8-steg/